Abstract and keywords
Abstract (English):
This article is devoted to the problem of selecting methods and conditions for grinding machine parts at the stage of technological preparation of production that provide the required roughness parameters while simultaneously grinding several surfaces of parts. This problem is solved on the basis of mathematical modeling of the process of forming the quality parameters of the surface layers of machine parts when grinding with traditional tools and abrasive bars.

Keywords:
grinding, simultaneous grinding, combined grinding
References

1. Bishutin, S.G. Obespechenie trebuemoy sovokupnosti parametrov kachestva poverhnostnyh sloev detaley pri shlifovanii: monografiya/ S.G. Bishutin. - M.: Mashinostroenie, 2004. - 144 s.

2. Bishutin, S.G. Proektirovanie tehnologicheskih operaciy shlifovaniya: ucheb. posobie / S.G. Bishutin. - Bryansk: BGTU, 2008. - 124 s.

3. Koval'nogov, V.N. Povyshenie effektivnosti sovmeschennogo shlifovaniya s primeneniem SOZh putem termostabilizacii zony obrabotki: dis. na soiskanie uchenoy stepeni kand. teh. nauk : 05.03.01, 05.02.08 / Vladislav Nikolaevich Koval'nogov ; Ul'yanovskiy gos. teh. un-t. - Ul'yanovsk, 2000. - 244 l.

4. Metodika opisaniya izmeneniya rezhuschey sposobnosti shlifoval'nogo kruga v processe shlifovaniya/ V.M. Orbinskiy, V.V. Voroncov, A.N. Voroncova, Nazar Al'yan/ Progressivnye tehnologii v mashinostroenii: Mezhvuz. sb. nauch. tr. - Volgograd, 2000. - Vyp. 3- S.59-67.

5. Klebanov M.K., Ivashkevich O.P. Formirovanie sovmeschennyh tehnologicheskih perehodov na osnove analiza i sinteza grafov dvizheniya rezhuschego instrumenta //V sb.: Issledovanie tehnologicheskih parametrov obrabotki. Kuybyshev: KPtI, 1982. S.94 - 98.

6. Abrazivnaya i almaznaya obrabotka materialov: Sprav. / Pod red. A.I. Reznikova. - M: Mashinostroenie, 1977. - 391s.

Login or Create
* Forgot password?