Abstract and keywords
Abstract (English):
The finite element method is used to simulate the process of surface plastic deformation (PPD). It is shown that the steady state of the deformation center allows for stable properties of the surface layer of machine parts.

Keywords:
surface plastic deformation( PPD), rolling, deformation focus (OD), surface layer quality( PS), Galt transitions, FE modeling
References

1. Blyumenshteyn, V. Yu. Mehanika tehnologicheskogo nasledovaniya kak nauchnaya osnova proektirovaniya processov uprochneniya detaley mashin poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem: dis. ... d-r tehn. nauk: 05.02.08. - M., 2002.

2. Smelyanskiy, V. M. Mehanika uprochneniya detaley poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem. - M.: Mashinostroenie, 2002. - 300 s.

3. Mahalov M. S., Blyumenshteyn V. Yu. Modelirovanie ostatochnyh napryazheniy na stadiyah zhiznennogo cikla izdeliy // Vestnik mashinostroeniya. - 2014. - №12. - S. 21-25.

Login or Create
* Forgot password?