HARDENING OF THE SURFACE LAYER OF RODS HYDRAULIC CYLINDERS FOR MINING EQUIPMENT ELECTROSPARK ALLOYING
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article analyzes methods for strengthening the surface layer of machine parts, and considers the method of electric spark doping (EIL). An experimental study was conducted; the dependences of the chemical composition of the coating, roughness, and microhardness on the frequency of vibration of the electrode and voltage modes were obtained.

Keywords:
operational properties, surface plastic deformation, electric spark alloying, surface layer hardening, technological inheritance
References

1. Smelyanskiy V.M. Mehanika uprochneniya detaley poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem:// Moskva: «Mashinostroenie», 2002g, -300s.

2. Ovseenko A.N., Serebryakov V.I., Gaek M.M. «Tehnologicheskoe obespechenie kachestva izdeliy mashinostroeniya». Uchebnoe posobie - M.: «Yanus-K», 2004 g. - 296 s.

3. Smelyanskiy V.M., Dubenko V.V. Povyshenie nadezhnosti i dolgovechnosti hromirovannyh detaley gidroagregatov obrabotkoy PPD //Almazy i sverh tverdye materialy. M.: NIIMASh. 1976. №9

4. Verhoturov, A. D. Tehnologiya elektroiskrovogo legirovaniya metallicheskih poverhnostey: Tekst // A. D. Verhoturov, I. M. Muha - Kiev: Tehnika. 1982. - 184 s.

5. Verhoturov, A. D. Formirovanie iznosostoykogo pokrytiya metodom EIL tverdymi splavami i perehodnymi metallami IV - VI grupp: Tekst // A. D. Verhoturov, L. A. Konevcov, Ya. A. Vostrikov // Vest. Instituta tyagi i podvizhnogo sostava. 2014. Vyp. 10. - S. 3-8.

Login or Create
* Forgot password?