ANALYSIS OF THE HARDENED SURFACE LAYER AFTER PROCESSING OF COMPLEX PROFILE AND TRADING INSTRUMENTS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The hardening of the surface layer of steel 45 after surface plastic deformation with complex-profile and torus tools is studied.the nature of the distribution of microhardness over the depth of the studied samples processed under different modes is considered.

Keywords:
surface plastic deformation of geometrically-complex tool, hardening
References

1. Smelyanskiy V. M. Mehanika uprochneniya detaley poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem. / V. M. Smelyanskiy // M.: Mashinostroenie. - 2002. - S. 300.

2. Blyumenshteyn V. Yu., Smelyanskiy V. M. Mehanika tehnologicheskogo nasledovaniya na stadiyah obrabotki i ekspluatacii detaley mashin. / V. Yu. Blyumenshteyn, V. M. Smelyanskiy // M.: Mashinostroenie-1. -2007. - S.400

3. Kumar D., Idapalapati S., Wang W., Bhowmik A. Microstructural Characteristics and Strengthening Mechanisms in a Polycrystalline Ni-Based Super alloy under Deep Cold Rolling / D. Kumar, S. Idapalapati, W. Wang, A. Bhowmik // Materials Science & Engineering A. - 2019. - P. 1-33.

4. Mitrofanova K.S.Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya processov PPD. / K.S. Mitrofanova. // V sbornike: Innovacii v mashinostroenii sbornik trudov IX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Pod redakciey A.M. Markova, A.V. Balashova, M.V. Doc. -2018. - S. 418-423.

5. Patent RF №2557377. Rolik obkatnoy mul'tiradiusnyy: pat. №2557377 Ros. Federaciya. №2013135797/02; zayavl. 20.07.20153; opubl. 27.05.2016, Byul. № 27 (II ch.). 6 S.

Login or Create
* Forgot password?