IDENTIFICATION OF CRITERIA FOR IMPROVING THE COMPANY'S QMS PROCESSES BASED ON FUNCTIONAL AND COST ANALYSIS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The approach of determining the criteria for improving the quality management system (QMS) of an enterprise based on the use of functional cost analysis (FSA) is considered.

Keywords:
quality management system, process improvement, improvement criteria, functional and cost analysis
References

1. Gorlenko, O.A. Funkcional'naya model' processov menedzhmenta obrazovatel'noy organizacii / O.A. Gorlenko, T.P. Mozhaeva, A.S. Proskurin // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. - 2018. - № 12(73). - S. 87-92.

2. Serenkov, P.S. Metody menedzhmenta kachestva. Funkcional'no-stoimostnoy analiz: ucheb. posobie / P.S. Serenkov, V.L. Solomaho, O.A. Lenkevich, A.G. Kur'yan. - Mn.: BNTU, 2005. - 184 s.

3. Kosyh, D.A. Metodika opredeleniya prioritetnyh processov sistemy menedzhmenta kachestva organizacii / D.A. Kosyh, L.N. Tret'yak, V.A. Lukoyanov // Fundamental'nye issledovaniya. - 2017. - № 4. S. 157-163.

4. Naumova, N.A. Funkcional'no-stoimostnoy analiz v upravlenii innovacionnymi processami tehnicheskogo universiteta / N.A. Naumova, E.V. Homenko // Menedzhment kachestva. - 2010. - № 25. - S. 9-18.

Login or Create
* Forgot password?