Simkin Al'bert

Science rang
docent,
Education
Workplaces
  1. Bryanskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , prorektor po dopolnitel'nomu obucheniyu i mezhdunarodnomu sotrudnichestvu ,
Location
Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?