Abstract and keywords
Abstract (English):
The article deals with the problems of ensuring the quality of the external thread surface when machining parts made of carbon-carbon composite materials with cutters on lathes.

Keywords:
thread, machining, cutting tools, thread accuracy, thread surface quality
References

1. Mihaylin, Yu.A. Konstrukcionnye polimernye kompozicionnye materialy/ Yu.A. Mihaylin. - [2-e izd.]. - Sankt-Peterburg: Nauchnye osnovy i tehnologii. -2010. -822s.: il. - Tekst: neposredstvennyy.

2. Erenkov, O.Yu. Kombinirovannye sposoby tokarnoy obrabotki polimernyh kompozicionnyh materialov: [monografiya] / O.Yu. Erenkov. - Habarovsk: izd-vo Tihookeanskogo gos. un-ta. - 2015.-277s. - Tekst neposredstvennyy.

3. Prokof'ev, A.N. Problemy mehanicheskoy obrabotki materiala Sigrabond / A.N. Prokof'ev, A.V. Bulaev. - Tekst: neposredstvennyy// Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Tehnicheskie nauki. - 2017.-№8.Ch.2.-S.235-239.

4. Yaroslavcev, V.M. Razrabotka metodologii poiska novyh metodov obrabotki i ee prakticheskaya realizaciya / V.M. Yaroslavcev. - Tekst: neposredstvennyy// Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. - 2007. S. 56-70.

Login or Create
* Forgot password?