TECHNOLOGICAL ASSURANCE OF THE QUALITY AND SERVICE LIFE OF HEAVILY LOADED PARTS WHEN USING POLYCRYSTALLINE SV DIAMONDS FOR FINISHING OPERATIONS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The possibilities of effective use of polycrystalline CB-diamonds when editing abrasive wheels used for various types of grinding are considered.

Keywords:
polycrystals, abrasives, ruling pencils, grinding, diamonds, bundles
References

1. Naduvaev, V.V. Perspektivy ispol'zovaniya instrumental'nyh materialov SV-almazov v promyshlennosti/ V.V. Naduvaev, E.N. Frolov - M.: Mashinostroenie «Spravochnik. Inzhenernyy zhurnal», 2009, vyp. 10, s. 49-53.

2. Averchenkov V.I., Rekomendacii po primeniyu instrumental'nyh materialov SV almazov v promyshlennosti/ Averchenkov V.I., Naduvaev V.V., Frolov E.I. //Sovremennye voprosy proizvodstva i remonta v promyshlennosti - 2019 : mezhd. n/t. konf. - Koshice, Slovakiya 2019, S. 3-6

Login or Create
* Forgot password?