Abstract and keywords
Abstract (English):
The results of the analysis of the deflection of a long shaft under its own weight, depending on its geometric dimensions, are presented. the design of an adjustable feed support is proposed to ensure the accuracy of shaft processing

Keywords:
long shaft, deflection boom, turning, precision, feed support
References

1. Zhuravlev A.V., Nikiforov N.I., Oteniy Ya.N. Kombinirovannaya obrabotka dlinnyh valov/ Stanki i instrumenty. - 2006.-6. - S. 36-38.

2. Oteniy Ya.N. Osobennosti obrabotki dlinnyh tonkostennyh trub sovmeschennym rezaniem i poverhnostnym plasticheskim deformirovaniem rolikami/ Vestnik mashinostroeniya. - 2006.-6. - S. 67-69.

Login or Create
* Forgot password?