Abstract and keywords
Abstract (English):
Recommendations on using gradient descent and penalty functions to optimize the selection of cutting mode parameters based on the criteria of maximum performance are presented.the results of calculations are presented.

Keywords:
optimization, gradient descent method, penalty function method, iteration step
References

1. Amosov, A.A. Vychislitel'nye metody dlya inzhenerov: ucheb. posobie / A.A. Amosov, Yu.A. Dubinskiy, N.V. .Kopchenova. - M.: Vyssh. shk., 1994. - 544s. - ISBN 5-06-000625-5.

2. Biryukov, R.S. Metody optimizacii v primerah i zadachah: uchebno-metodicheskoe posobie/ R.S. Biryukov [i dr.]. - Nizhniy Novgorod: Nizhegorodskiy gosuniversitet, 2010. - 101 s. - ISBN 676-07-1225-1915-3.

3. Grebennikova, I.V. Metody optimizacii : ucheb. posobie/ I. V. Grebennikova. - Ekaterinburg : UrFU, 2017. - 148 s. - ISBN 978-5-7996-2090-5.

4. Rekleytis, G. Optimizaciya v tehnike: per s angl. v 2 kn. Kn. 1. / G. Rekleytis, A. Reyvindran, K. Regsdel. - M.: Mir, 1986. - 350s. - ISBN 041-01-86-154-86.

5. Ryzhov, E.V. Optimizaciya tehnologicheskih processov mehanicheskoy obrabotki/ E.V. Ryzhov, V.I. Averchenkov. - Kiev: Nauk. dumka, 1989.- 192s. - ISBN 5-12-000920-4.

6. Steposhina, S.V., Opredelenie matematicheskih modeley dlya vybora racional'nyh usloviy obrabotki PPD/ S.V. Steposhina, O.N. Fedonin // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta.- 2015. № 2 (46). S. 82-86. - ISSN: 1999-8775.

Login or Create
* Forgot password?