Abstract and keywords
Abstract (English):
The results of research of features of basing of details in design and technological environments are given. It is proved that all the base surfaces of parts must be considered the main ones, so the resulting redundancy of connections increases the quality and is a source of problems.

Keywords:
Basing, redundant connections, reactions, quality, accuracy, performance
References

1. Balakshin, B. S. Teoriya i praktika tehnologii mashinostroeniya [Tekst] / B. S. Balakshin. V 2-h kn. - M.: Mashinostroenie 1982. - Kn. 1. Tehnologiya stankostroeniya, 1982. - 232 s.

2. Semenov A.N., Naumova S.A. Vliyanie zakonomernostey bazirovaniya detaley na funkcional'noe kachestvo i nadezhnost' mashin // Sborka v mashinostroenii, priborostroenii.- 2008. - № 12. - S. 3-8

3. Semenov A.N., Nepomiluev V.V. Uchet vzaimodeystviya detaley v sborochnyh sistemah kak sposob povysheniya kachestva i rabotosposobnosti // STIN, 2019. - № 2, - S. 24 - 28.

Login or Create
* Forgot password?