Abstract and keywords
Abstract (English):
The paper considers a software method for research of technological support of surface quality parameters of machine parts, which determines the tribotechnical properties of surfaces and their values.

Keywords:
tribotechnical properties, composite coatings, computer monitoring, combined processing
References

1. Suslov A. G., Gulyaev Yu. V., Dal'skiy A. M. i dr. Kachestvo mashin: Spravochnik v 2-h t. - M.: Mashinostroenie, 1995.

2. Ventcel' E. S. Teoriya veroyatnostey. - M.: Nauka, gl. red. fiz.-mat. lit., 1969. - 576 s.

3. Fedorov V. P. Problemy issledovaniya i povysheniya nadezhnosti tehnologicheskogo obespecheniya kachestva detaley mashin. // Trenie i iznos, 1997, tom 18 , № 3, s. 349 - 360.

4. Fedorov V. P. Nadezhnost' tehnologicheskogo upravleniya kachestvom poverhnostey detaley mashin. // Tehnologicheskoe upravlenie kachestvom detaley: Sb. nauch. trudov - Kiev: ATM Ukrainy , 1988. - s. 114 -123.

Login or Create
* Forgot password?