Abstract and keywords
Abstract (English):
The features of the structure of hot cracks and steel structure in the defective zone of castings for railway transport are studied. It is shown that the destruction process is caused by the presence of structural zones in the surface zone of cast products. A method for increasing the crack resistance of steel at hot crack formation temperatures is proposed.

Keywords:
steel, defect, casting, hot crack, structure
References

1. Proizvodstvo stal'nyh otlivok: uchebnik dlya vuzov / L. Ya. Kozlov, V. M. Kolokol'cev, K. N. Vdovin [i dr.] / pod red. L. Ya. Kozlova. - M.:∙MISIS∙, 2003. - 352 s.

2. Kumanin, I. B. Voprosy teorii liteynyh processov. Formirovanie otlivok v processe zatverdevaniya i ohlazhdeniya splava / I. B. Kumanin. - M.: Mashinostroenie, 1976. - 216 s.

3. Lit'e v kokil' / S. L. Burakov, A. I. Veynik, N. P. Dubinin i dr. Pod red. A. I. Veynika. - M.: Mashinostroenie, 1980. - 415 s.

4. Novikov, I. I. Goryachelomkost' cvetnyh metallov i splavov / I. I. Novikov. - M.: Nauka, 1966. - 300 s.

5. Ogorodnikova, O. M. Prognozirovanie kristallizacionnyh treschin v stal'nyh otlivkah / O. M. Ogorodnikova, S. V. Martynenko, V. M. Gruzman. // Liteynoe proizvodstvo. - 2008. - №10. - S. 29-34.

6. Morozeyskiy, L. I. Issledovanie otlivki shirokih slyabov v kristallizatory s volnistoy poverhnost'yu/ L. I. Morozeyskiy, O. A. Mitenev// Problemy stal'nogo slitka. Fiziko-himicheskie processy kristallizacii stal'nyh slitkov. - M.: Metallurgiya, 1967. - №2. -S. 439-447.

7. Shatov, A. Ya. O goryachelomkosti lityh staley / A. Ya. Shatov, V. N. Yakovlev, L. S. Konstantinov // Liteynoe proizvodstvo. - 1979. - № 8. - S.8-9.

Login or Create
* Forgot password?