PROBABILISTIC MATHEMATICAL MODEL FOR QUANTIFYING THE QUALITY OF LARGE ELECTRIC MACHINES IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
Abstract and keywords
Abstract (English):
As a result of the analysis, objective indicators of the quality of large electric machines were determined, as well as their weights were established. Based on the Harrington-Mencher function, the obtained CAM quality indicators are integrated into a single quantitative assessment. Special quality criteria (di) and the generalized Harrington-Mencher function (Dj) are considered as an integral quantitative assessment of CAM quality.

Keywords:
quality assessment, knowledge management, production of electric machines, generalized desirability function
References

1. Radchenko V.N, Fedorova T.A. Sostoyanie metodicheskogo i normativnogo obespecheniya sistemy menedzhmenta kachestva mashinostroitel'nyh predpriyatiy // Nauka i biznes: puti razvitiya. 2019. №6(96). S 85-88.

2. Fedorova T.A., Baeva T.Yu. Vzaimosvyaz' instrumentov upravleniya kachestvom i menedzhmenta znaniy // Colloquium-journal. Warszawa, Poland: Wydrukowano w «Chocimska» 24, 2019. S. 59-62.

3. Fedorchenko S.G., Dolgov Iu.A., Kirsanova A.V. Obobschennaia functsia poleznosti i ee prilojenia -Tiraspoli, 2011. -196 p

4. Dolgov Yu.A. Statisticheskoe modelirovanie: Uchebnik dlya vuzov. -2-e izd. Dop. -Tiraspol': Poligrafist, 2011.-346 s.

Login or Create
* Forgot password?