Abstract and keywords
Abstract (English):
This article analyzes the problems of industrial development in Russia. A study of the world's best practices in industrial development was conducted. The most effective principles of economic management that can be applied in Russia are also identified.

Keywords:
industrial development, innovative economic system, development of the Russian economy
References

1. Demidenko A.I., Kramar A.V., Demidenko I.A., Demidenko A.A., BEST PRACTICES APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN RUSSIA // X International Scientific and Practical Conference “Innovations in Mechanical Engineering”. MATEC Web Conf., 2019. -297 s.

2. Avdeenko, V.N. Proizvodstvennyy potencial promyshlennogo predpriyatiya / V.N. Avdeenko V.A. Kotly. - M .: Ekonomika, 2015. - 240 s.

3. Aoki, Masahiko Korporeyshn v kontekste rastuschego raznoobraziya: znaniya, liderstvo i instituty / Masahiko Aoki. - M .: Izdatel'stvo Instituta Gaydara, 2015. - 368 s.

4. Arsenova, E.V. Spravochnoe posobie po shemam «Ekonomika organizaciy (predpriyatiy)». / E.V. Arsenova O.G. Kryukov. - M .: Finansy i statistika, 2014. - 176 s.

5. Afanas'ev, M. V. Strukturnoe reformirovanie ekonomicheskogo ob'ekta (metody, modeli i algoritmy) / M.V. Afanas'ev. - M .: Vysshaya shkola, 2014. - 218 s.

Login or Create
* Forgot password?