Abstract and keywords
Abstract (English):
The method of diagnostics of technological systems based on the parameters of quality and performance properties of the surfaces of processed parts is presented

Keywords:
diagnostics, technological system, surface quality, reliability
References

1. Suslov, A.G. Kompleksnyy podhod k eksperimental'nym issledovaniyam tehnologicheskih sistem metalloobrabotki po obespecheniyu parametrov kachestva i ekspluatacionnyh svoystv poverhnostey detaley mashin / A.G. Suslov, V.P. Fedorov, M.N. Nagorkin, I.L. Pyrikov // Naukoemkie tehnologii v mashinostroenii. - 2018. - № 10. - S. 3-13.

Login or Create
* Forgot password?