Abstract and keywords
Abstract (English):
This article discusses the Cisco Packet Tracer simulator of a visual network modeling tool, as well as an example of its application as a medium for network modeling, troubleshooting and troubleshooting.

Keywords:
infocommunication network; computer network of the enterprise; Cisco Packet Tracer, vlan, NAT
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Remnev, P.Yu. Proektirovanie zaschischennoy seti predpriyatiya / P.Yu. Remnev, L.N. Vasil'eva // Informacionnye tehnologii v elektrotehnike i elektroenergetike: materialy XI Vseros. nauch.-tehn. konf.– Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta – 2018. – S. 494-496.

2. Chumarov, S.G. Modelirovanie ugroz dlya setey IP-telefonii/ S.G. Chumarov, G.V. Sidorov // Informacionnye tehnologii v elektrotehnike i elektroenergetike: materialy XI Vseros. nauch.-tehn. konf. – Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta. – 2018. – S. 491-494.

3. Chumarov, S.G. Informacionnaya bezopasnost' setey IP-telefonii v obrazovatel'noy srede // Sovremennyy universitet v cifrovoy obrazovatel'noy srede: orientir na operezhayuschee razvitie: materialy X Mezhdunar. ucheb.-metod. konf. – Cheboksary, 2018. – S. 41-45.

Login or Create
* Forgot password?