Abstract and keywords
Abstract (English):
The simulation of a pulse-phase control system with automatic synchronization is presented. The simulation results are given.

Keywords:
pulse-phase control system, thyristors, control pulses, synchronization
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Ivanov, A.G. Sistemy upravleniya poluprovodnikovymi preobrazovatelyami / A.G. Ivanov, G.A. Belov, A.G. Sergeev. – Cheboksary: Izd-vo Chuvash.un-ta, 2010. – 448 s.

2. Sergeev, A.G. Avtosinhronizaciya upravlyaemogo vypryamitelya / A.G. Sergeev, V.L. Arzamasov, G.V. Malinin // Informacionnye tehnologii v elektrotehnike i elektroenergetike: materialy 10-y Vseros. nauch.-tehn. konf. – Cheboksary: Izd-vo Chuvash. un-ta, 2016. – C. 113-117.

Login or Create
* Forgot password?