APPLICATION OF A FUZZY REGULATOR AT THE STABILIZATION OUTPUT VOLTAGE OF THE STEP-DOWN CONVERTER IN THE SIMULINK
Abstract and keywords
Abstract (English):
In this paper show the use a fuzzy logic control for a DC/DC buck converter.

Keywords:
fuzzy logic control, buck convert, average model, fuzzy logic toolbox
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Gostev, V.I. Nechetkie regulyatory v sistemah avtomaticheskogo upravleniya./ V.I. Gostev ‒ K.: Izdatel'stvo “Radioamator”, 2008. ‒ 972 s.

2. Rutkovskaya, D. Neyronnye seti, geneticheskie algoritmy i nechetkie sistemy./ D. Rutkovskaya, M. Pilin'skiy, L. Rutkovskiy. – Per. s pol'sk. I. D. Rudinskogo. – 2-e izd., stereotip.–M.: Goryachaya liniya –Telekom, 2013. – 384 s.

3. Fuzzy Logic Toolbox [Elektronnyy resurs]: URL: https://matlab.ru/products/fuzzy-logic-toolbox (data obrascheniya: 19.07.2018).

Login or Create
* Forgot password?