Borbac' Nikolay

Academic degree
candidate of technical sciences
Education
Workplaces
  1. Bryanskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet , kafedra Upravlenie kachestvom, standartizaciya i metrologiya , docent ,
Location
Bryansk, Bryansk, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?