Demenkova Ekaterina

Science rang
docent,
Education
Workplaces
  1. Severnyy (Arkticheskiy) federal'nyy universitet im. M.V. Lomonosova , Informacionnye sistemy i tehnlogii , zav. kafedroy ,
Location
Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?