Sal'kov Vladislav

Education
  1. student Ivanovskiy gosudarstvennyy himiko-tehnologicheskiy universitet Tehnicheskaya kibernetika i avtomatika Magistrant
Workplaces
Location
Ivanovo , Ivanovo , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?