OPTIMIZING CALCULATIONS OF THE ENTERPRISE CREDITWORTHINESS AND FINANCIAL STABILITY
Abstract and keywords
Abstract (English):
This article considers the problems associated with optimizing the calculations of the enterprise creditworthiness and financial stability. As an example, the enterprise OJSC “BRYANKONFI” is given. The directions of optimizing the enterprise creditworthiness and financial stability are examined; the business activity of the counterparty is assessed; as well as financial results due to the proposed activities are forecast.

Keywords:
calculation optimization, creditworthiness, financial stability, result forecast
References

1. Anisimov Y. Improving the System of Working Capital Management at the Enterprise // RISK: resources, information, supply, competition. – 2017. – no. 3, part 2. – P. 804

2. Goncharov A.I. Restoring the Enterprise Solvency: a Structure Optimization Model // Finance. 2018, no 10. – pp. 68-69

3. Tishchenko, A.A. Metody prodvizheniya rossiyskikh innovatsiy na mezhdunarodnyy rynok / A.A. Tishchenko, O.M. Simonenkova, YU.M. Kazakov, L.B. Filippova, A.A. Kuz'menko. - Tekst: neposredstvennyy//V sbornike: Novyye informatsionnyye tekhnologii v nauchnykh issledovaniyakh Materialy XKHIII Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii studentov, molodykh uchenykh i spetsialistov. – 2018. – T. 2 – Ryazan': Ryazanskiy gosudarstvennyy radiotekhnicheskiy universitet, s. 39-41. –ISBN: 978-5-7722-0274-6.

4. Kuzmenko A. A., Filippova L.B., Sazonova A.S., Filippov R.A. Intelligent System of Classification and Clusterization of Environmental Media for Economic Systems // Proceedings of the International Conference on Economics, Management and Technologies 2020 (ICEMT 2020). - Advances in Economics, Business and Management Research, volume 139. - pp. 583-586.

5. Averchenkova, Ye.E. Osnovy innovatsionnoy deyatel'nosti predpriyatiya: uchebnoye posobiye/ Ye.E. Averchenkova, A.S. Sazonova, A.V. Averchenkov, A.A. Kuz'menko, A.A. Tishchenko, R.A. Filippov — Moskva: OOO «Flinta» , 2019. — 162 s. — ISBN: 978-5-9765-4212-9— Tekst : neposredstvennyy.

Login or Create
* Forgot password?