USING ASSOCIATIVE RULE CONSTRUCTION METHODS TO IDENTIFY RISK GROUPS IN PATIENTS’ DIAGNOSTIC FINDINGS
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article considers the application of the Apriori association rule construction algorithm to analyze the results of the thyroid gland ultrasound examination. The algorithm is applied to solve a specific problem of organizational support of the thyroid gland examination. A software toolkit has been developed that allows physicians to apply the specified algorithm to carry out the necessary research in the process of solving diagnostic problems.

Keywords:
healthcare, information and analytical systems, data mining, apriori
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Agrawal, R. Fast algorithms for mining association rules in large databases / Agrawal, R., Srikant, R. // Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), September 12-15, 1994 / Morgan Kaufmann Publishers; under the general ed. J. Bocca – Santiago, Chile, 1994. – S. 487-499. — ISBN 1-55860-153-8

2. Fedorov, S. V. Klinicheskoye ispol'zovaniye sistemy obrabotki i analiza informatsii na osnove iskusstvennoy neyronnoy seti tipa "mnogosloynyy perseptron" / S. V. Fedorov, M. SH. Kashayev, T. R. Kashayev // Permskiy meditsinskiy zhurnal. – 2013. – T. 30. – № 4. – S. 97-102.

3. Karaseva, T. S. Resheniye zadach meditsinskoy diagnostiki metodami intellektual'nogo analiza dannykh / T. S. Karaseva // Reshetnevskiye chteniya. – 2015. – T. 2. – S. 46-47.

4. Yefimov, A. S. Resheniye zadachi klasterizatsii metodom konkurentnogo obucheniya pri nepolnykh statisticheskikh dannykh * / A. S. Yefimov // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. – 2010. – № 1. – S. 220-225.

5. Ledeneva, T. M. Obobshchennyye assotsiativnyye pravila / T. M. Ledeneva, Ye. A. Kretov // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2014. – T. 10. – № 5. – S. 46-49.

6. Billig, V. A. Postroyeniye assotsiativnykh pravil v zadache meditsinskoy diagnostiki / V. A. Billig, O. V. Ivanova, N. A. Tsaregorodtsev // Programmnyye produkty i sistemy. – 2016. – № 2. – S. 146-157.

7. Delyagin, V. M. Diagnostika i differentsial'naya diagnostika zabolevaniy shchitovidnoy zhelezy / V. M. Delyagin // Prakticheskaya meditsina. – 2008. – № 3(27). – S. 38-42.