MODELING CHANGES IN THE BOUNDARIES OF FOREST STANDS IN THE PROBLEMS OF DISTRIBUTED ECONOMIC SYSTEMS
Abstract and keywords
Abstract (English):
Features of automation of the process of modeling changes in the boundaries of forest stands as a result of the influence of various factors on it are considered. The main problem to be solved in this work is the problem of recognizing tree stands in low-resolution images with fuzzy tree borders perpendicular to the direction of sunlight.

Keywords:
modeling of borders of forest stands, pattern recognition
References

1. Medvedev, N.A., Pikalkina, M.G. Upravlenie lesami na rubezhe vekov [Elektronnyj resurs] // Vestnik MGUL – Lesnoj vestnik. 2013. №4 (96). Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-lesami-na-rubezhe-vekov-1.

2. Moisev, N. A. O sostoyanii ispolzovaniya lesov i neobhodimosti uluchsheniya upravleniya lesam [Elektronnyj resurs] // Vestnik MGUL – Lesnoj vestnik. 2011. №7. Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/o-sostoyanii-ispolzovaniya-lesov-i-neobhod imosti-uluchsheniya-upravleniya-lesam.

3. Giryaev, M. D. Problemy organizacii lesopolzovaniya v Rossijskoj Federacii rezhim dostupa // Vestnik MGUL – Lesnoj vestnik. - 2012. №6 (89). Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-organizatsii-lesopolzovaniya-v-rossiysk oy-federatsii

4. Mesteckij, L.M. Matematicheskie metody raspoznavaniya obrazov [Elektronnyj resurs] : kurs lekcij // MGU, VMiK, kafedra «Matematicheskie metody prognozirovaniya». - 2002 – 2004. Rezhim dostupa: http://www.ccas.ru/frc/papers/mestetskii04course.pdf

5. Struktura upravleniya lesami Bryanskoj oblasti [Elektronnyj resurs] // Upravlenie lesami bryanskoj oblasti. - 2019. Rezhim dostupa: https://bryanskleshoz.ru/struktura/

6. Kutikova, V.V., Gajdel, A.V. Issledovanie metodov otbora informativnyh priznakov dlya zadachi raspoznavaniya teksturnyh izobrazhenij s pomoshchyu masok Lavsa [Elektronnyj resurs] : statya // Kompyuternaya optika, 2015, tom 39, No5. Rezhim dostupa: http://www.computeroptics.smr.ru/KO/PDF/KO39-5/390515.pdf

Login or Create
* Forgot password?