THE STUDY COVERS THE STATE ON FOREST ROADS WITH LIMESTONE
Abstract and keywords
Abstract (English):
In order to determine the working conditions of road pavements coated loose limestone, as well as to establish the types of fracture strain crushed stone, and their condition was carried out a survey of a number of plots of forest roads. Based on a survey of the road section with macadam identified the main causes of pot-holes.

Keywords:
forest roads, limestone, paving, macadam
References

1. Metody, modeli i algoritmy povysheniya transportno-ekspluatatsionnykh kachestv lesnykh avtomobil´nykh dorog v protsesse proek-tirovaniya, stroitel´stva i ekspluatatsii [Tekst] : monografiya / A.V. Skrypnikov, E.V. Kondrashova, T.V. Skvortsova, A.I. Vakulin, V.N. Loga-chev. – Moskva: izdatel´stvo FLINTA: Nauka, 2012. – 310 s.

2. Skrypnikov, A.V. Metod optimizatsii planov remonta uchastkov les-nykh avtomobil´nykh dorog [Tekst]/ A.V. Skrypnikov, E.V. Kondrashova, T.V. Skvortsova. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2011. – № 6; URL: www. science- education.ru/ 100-5155.


Login or Create
* Forgot password?